หวยหุ้นประเทศไทย

หวยหุ้นไทย

ผลรางวัลหวยหุ้นไทย งวดประจำวันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตรวจหวยหุ้น รอบ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
เปิดเช้า 943 43 55
เปิดเช้าตลาด 306 06 18
ปิดเช้า 840 40 52
เปิดบ่าย 134 34 46
เปิดบ่ายตลาด 282 82 94
ปิดบ่าย

ตรวจผลหวยหุ้นไทย หวยหุ้นไทยย้อนหลัง 10 คู่

ตรวจผลหวยหุ้นไทย เช้า 10 คู่

ตรวจหวยหุ้น วันที่ คู่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
21/05/2564 1 882 82 28
21/05/2564 2 252 52 98
21/05/2564 3 391 91 37
21/05/2564 4 659 59 05
21/05/2564 5 590 90 05
21/05/2564 6 325 25 71
21/05/2564 7 433 33 79
21/05/2564 8 664 64 10
21/05/2564 9 913 13 59
21/05/2564 10 109 09 55
20/05/2564 1 011 11 87
20/05/2564 2 089 89 35
20/05/2564 3 699 99 25
20/05/2564 4 497 97 27
20/05/2564 5 547 47 77
20/05/2564 6 468 68 56
20/05/2564 7 405 05 19
20/05/2564 8 754 54 70
20/05/2564 9 052 52 72
20/05/2564 10 244 44 80
19/05/2564 1 682 82 98
19/05/2564 2 219 19 61
19/05/2564 3 224 24 56
19/05/2564 4 257 57 23
19/05/2564 5 026 54 23
19/05/2564 6 514 14 34
19/05/2564 7 989 89 09
19/05/2564 8 965 65 85
19/05/2564 9 314 14 34
19/05/2564 10 869 69 89
18/05/2564 1 148 48 32
18/05/2564 2 109 09 93
18/05/2564 3 149 49 33
18/05/2564 4 213 13 97
18/05/2564 5 357 57 41
18/05/2564 6 280 80 64
18/05/2564 7 481 81 65
18/05/2564 8 523 23 07
18/05/2564 9 306 06 90
18/05/2564 10 406 06 90
17/05/2564 1 782 82 66
17/05/2564 2 084 84 64
17/05/2564 3 849 49 99
17/05/2564 4 127 27 21
17/05/2564 5 625 25 23
17/05/2564 6 461 61 87
17/05/2564 7 816 16 32
17/05/2564 8 154 54 94
17/05/2564 9 048 48 00
17/05/2564 10 921 21 27
14/05/2564 1 687 87 74
14/05/2564 2 254 54 41
14/05/2564 3 440 40 27
14/05/2564 4 517 17 04
14/05/2564 5 409 09 96
14/05/2564 6 807 07 06
14/05/2564 7 416 16 97
14/05/2564 8 580 80 33
14/05/2564 9 676 76 37
14/05/2564 10 055 55 42
13/05/2564 1 910 10 75
13/05/2564 2 079 79 06
13/05/2564 3 590 90 95
13/05/2564 4 646 46 39
13/05/2564 5 620 20 65
13/05/2564 6 353 53 32
13/05/2564 7 838 38 47
13/05/2564 8 775 75 10
13/05/2564 9 238 38 47
13/05/2564 10 529 29 56
12/05/2564 1 347 47 46
12/05/2564 2 778 78 15
12/05/2564 3 590 90 03
12/05/2564 4 415 15 78
12/05/2564 5 292 92 01
12/05/2564 6 570 70 23
12/05/2564 7 153 53 40
12/05/2564 8 695 95 98
12/05/2564 9 337 37 65
12/05/2564 10 123 23 70
11/05/2564 1 321 21 94
11/05/2564 2 921 21 94
11/05/2564 3 986 86 29
11/05/2564 4 817 17 98
11/05/2564 5 631 31 84
11/05/2564 6 273 73 42
11/05/2564 7 515 15 00
11/05/2564 8 898 98 17
11/05/2564 9 849 49 66
11/05/2564 10 623 23 92
10/05/2564 1 944 44 41
10/05/2564 2 661 61 58
10/05/2564 3 576 76 73
10/05/2564 4 816 16 13
10/05/2564 5 562 62 59
10/05/2564 6 148 48 45
10/05/2564 7 199 99 96
10/05/2564 8 424 24 21
10/05/2564 9 003 03 00
10/05/2564 10 320 20 17
06/05/2564 1 865 65 43
06/05/2564 2 133 33 11
06/05/2564 3 142 42 20
06/05/2564 4 002 02 80
06/05/2564 5 263 63 41
06/05/2564 6 490 90 68
06/05/2564 7 011 11 89
06/05/2564 8 466 66 44
06/05/2564 9 368 68 46
06/05/2564 10 920 20 98
05/05/2564 1 586 86 27
05/05/2564 2 345 45 68
05/05/2564 3 764 64 49
05/05/2564 4 375 75 38
05/05/2564 5 261 61 52
05/05/2564 6 856 56 57
05/05/2564 7 830 30 83
05/05/2564 8 381 81 32
05/05/2564 9 475 75 38
05/05/2564 10 966 66 47
30/04/2564 1 712 12 66
30/04/2564 2 160 60 14
30/04/2564 3 350 50 04
30/04/2564 4 548 48 98
30/04/2564 5 950 50 96
30/04/2564 6 479 79 67
30/04/2564 7 164 64 82
30/04/2564 8 263 63 83
30/04/2564 9 300 00 46
30/04/2564 10 774 74 72
29/04/2564 1 155 55 76
29/04/2564 2 493 93 14
29/04/2564 3 009 09 30
29/04/2564 4 070 70 91
29/04/2564 5 649 49 70
29/04/2564 6 989 89 10
29/04/2564 7 676 76 97
29/04/2564 8 382 82 03
29/04/2564 9 895 95 16
29/04/2564 10 208 08 29
28/04/2564 1 170 70 47
28/04/2654 2 339 39 16
28/04/2564 3 006 06 83
28/04/2564 4 735 35 12
28/04/2564 5 240 40 17
28/04/2564 6 662 62 39
28/04/2564 7 937 37 14
28/04/2564 8 898 98 75
28/04/2564 9 032 32 09
28/04/2564 10 783 83 60
25/04/2564 1 605 05 54
25/04/2564 2 870 70 89
25/04/2564 3 578 78 81
25/04/2564 4 024 24 35
25/04/2564 5 938 38 21
25/04/2564 6 064 64 95
25/04/2564 7 675 75 16
25/04/2564 8 743 43 16
25/04/2564 9 754 54 95
25/04/2564 10 469 69 10

ตรวจผลหวยหุ้นไทย บ่าย 10 คู่

ตรวจหวยหุ้น วันที่ คู่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
21/05/2564 1 011 11 43
21/05/2564 2 828 28 26
21/05/2564 3 712 12 42
21/05/2564 4 692 92 62
21/05/2564 5 102 02 50
21/05/2564 6 008 08 46
21/05/2564 7 297 97 27
21/05/2564 8 801 01 53
21/05/2564 9 671 71 83
21/05/2564 10 419 19 35
20/05/2564 1 339 39 15
20/05/2564 2 391 91 67
20/05/2564 3 768 68 44
20/05/2564 4 496 96 72
20/05/2564 5 308 08 84
20/05/2564 6 976 76 52
20/05/2564 7 483 83 59
20/05/2564 8 687 87 63
20/05/2564 9 652 52 28
19/05/2564 10 870 70 46
19/05/2564 1 220 20 60
19/05/2564 2 150 50 30
19/05/2564 3 410 10 70
19/05/2564 4 005 05 75
19/05/2564 5 235 35 45
19/05/2564 6 824 24 56
19/05/2564 7 180 80 00
19/05/2564 8 361 61 19
19/05/2564 9 547 47 33
19/05/2564 10 935 35 45
18/05/2564 1 482 82 66
18/05/2564 2 195 95 79
18/05/2564 3 650 50 34
18/05/2564 4 849 49 33
18/05/2564 5 271 71 55
18/05/2564 6 206 06 90
18/05/2564 7 852 52 36
18/05/2564 8 576 76 60
18/05/2564 9 844 44 28
18/05/2564 10 328 28 12
17/05/2564 1 311 11 37
17/05/2564 2 449 49 99
17/05/2564 3 194 94 54
17/05/2564 4 324 24 24
17/05/2564 5 119 19 29
17/05/2564 6 189 89 59
17/05/2564 7 745 45 03
17/05/2564 8 955 55 93
17/05/2564 9 983 83 65
17/05/2564 10 598 98 50
14/05/2564 1 975 75 38
14/05/2564 2 272 72 41
14/05/2564 3 692 92 21
14/05/2564 4 567 67 46
14/05/2564 5 786 86 27
14/05/2564 6 951 51 62
14/05/2564 7 853 53 60
14/05/2564 8 821 21 92
14/05/2564 9 402 02 11
14/05/2564 10 717 17 96
13/05/2564 1 995 95 90
13/05/2564 2 391 91 94
13/05/2564 3 663 63 22
13/05/2564 4 268 68 17
13/05/2564 5 322 22 63
13/05/2564 6 878 78 07
13/05/2564 7 767 67 18
13/05/2564 8 431 31 54
13/05/2564 9 367 67 18
13/05/2564 10 078 78 07
12/05/2564 1 295 95 98
12/05/2564 2 794 94 99
12/05/2564 3 049 49 44
12/05/2564 4 960 60 33
12/05/2564 5 255 55 38
12/05/2564 6 036 36 57
12/05/2564 7 521 21 72
12/05/2564 8 806 06 87
12/05/2564 9 718 18 75
12/05/2564 10 049 49 44
11/05/2564 1 945 45 70
11/05/2564 2 214 14 01
11/05/2564 3 994 94 21
11/05/2564 4 044 44 71
11/05/2564 5 969 69 46
11/05/2564 6 064 64 51
11/05/2564 7 796 96 19
11/05/2564 8 509 09 06
11/05/2564 9 813 13 02
11/05/2564 10 166 66 49
10/05/2564 1 788 88 85
10/05/2564 2 067 67 64
10/05/2564 3 890 90 87
10/05/2564 4 873 73 70
10/05/2564 5 875 75 72
10/05/2564 6 803 03 00
10/05/2564 7 552 52 49
10/05/2564 8 555 55 52
10/05/2564 9 008 08 05
10/05/2564 10 559 59 56
06/05/2564 1 256 56 34
06/05/2564 2 459 59 37
06/05/2564 3 755 55 33
06/05/2564 4 109 09 87
06/05/2564 5 872 72 50
06/05/2564 6 273 73 51
06/05/2564 7 869 69 47
06/05/2564 8 685 85 63
06/05/2564 9 837 37 15
06/05/2564 10 861 61 39
05/05/2564 1 757 57 56
05/05/2564 2 581 81 32
05/05/2564 3 803 03 10
05/05/2564 4 223 23 90
05/05/2564 5 311 11 02
05/05/2564 6 036 36 77
05/05/2564 7 242 42 71
05/05/2564 8 454 54 59
05/05/2564 9 326 26 87
05/05/2564 10 844 44 69
30/04/2564 1 640 40 06
30/04/2564 2 264 64 82
30/04/2564 3 634 34 12
30/04/2564 4 326 26 20
30/04/2564 5 699 99 47
30/04/2564 6 653 53 93
30/04/2564 7 649 49 97
30/04/2564 8 838 38 08
30/04/2564 9 730 30 16
30/04/2564 10 798 98 48
29/04/2564 1 xxx xx xx
29/04/2564 2 736 36 57
29/04/2564 3 340 40 61
29/04/2564 4 963 63 84
29/04/2564 5 048 48 69
29/04/2564 6 197 97 18
29/04/2564 7 647 47 68
29/04/2564 8 461 61 82
29/04/2564 9 143 43 64
29/04/2564 10 097 97 18
28/04/2564 1 751 51 28
28/04/2564 2 591 91 68
28/04/2564 3 082 82 59
28/04/2564 4 364 64 41
28/04/2564 5 428 28 05
28/04/2564 6 098 98 75
28/04/2564 7 608 08 05
28/04/2564 8 505 05 82
28/04/2564 9 191 91 68
28/04/2564 10 778 78 55
25/04/2564 1 660 60 61
25/04/2564 2 781 81 22
25/04/2564 3 068 68 91
25/04/2564 4 593 93 66
25/04/2564 5 342 42 17
25/04/2564 6 569 69 90
25/04/2564 7 931 31 28
25/04/2564 8 377 77 18
25/04/2564 9 131 31 72
25/04/2564 10 286 86 27
หวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย คือ การแทงหวยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จากการทายผลรางวัลอ้างอิงตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์ หุ้นไทย โดยหนึ่งอาทิตย์ สามารถเล่นได้ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ หวยหุ้นออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ของการเล่นหวยที่มีความชัดเจนและแม่นยำเรื่องการออกรางวัล เพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขจริงของตลาดหุ้นวันต่อวัน หวยหุ้นมีการออกรางวัลหลายรอบต่อวัน และมีให้เล่นถึง 5 วัน ในหนึ่งอาทิตย์ จึงกลายเป็นหวยที่ได้รับความนิยมสูงจากคนไทย เพราะเล่นง่าย เพียงท่านมี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว สิ่งสำคัญที่ทำให้หวยหุ้นได้รับความนิยม คือ อัตราจ่ายสูงสุด บาทละ 850 บาท นั่นเอง

หวยหุ้นไทยมีกี่รอบ

หวยหุ้นไทยเปิดรับแทงหวยทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตามตลาดหลักทรัพย์เปิด โดย หวยหุ้นไทยวันนี้ มีทั้งหมด 4 รอบ คือ

 1. หวยหุ้นไทยเปิดเช้า ผลการออกรางวัล เวลา 10.00น.
 2. หวยหุ้นไทยเที่ยง ผลการออกรางวัล เวลา 12.30น.
 3. หวยหุ้นไทยเปิดบ่าย ผลการออกรางวัล เวลา 14.30น.
 4. หวยหุ้นไทยเย็น ผลการออกรางวัล เวลา 16.40น.

หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์กี่รูปแบบ

หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์ทั้งหมด 6 รูปแบบดังนี้

 1. แทงหวย 3 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 850 บาท
 2. แทงหวย 3 ตัวโต๊ด มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 120 บาท
 3. แทงหวย 2 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
 4. แทงหวย 2 ตัวล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
 5. แทงหวยเลข วิ่งบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 3.2 บาท
 6. แทงหวยเลข วิ่งล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 4.2 บาท

อัตราจ่ายหวยหุ้นไทย

อัตราจ่ายหวยหุ้นไทย

เว็บหวย Ruay.cash มีอัตราจ่ายหวยหุ้นไทย สูงสุดดังนี้

  •  3ตัวบน บาทละ 850
  •  3ตัวโต๊ด บาทละ 120
  • 2ตัว บน/ล่าง บาทละ 92
  • เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2
  • เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2

**หากราคาจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ทางเว็บจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง 7 วัน**


สมัครสมาชิก

เล่นหวยหุ้นวันนี้

แทงหวยหุ้นออนไลน์ เปิดให้เล่นผ่านเว็บไซต์ RUAY โดย มีวิธีการเล่นที่ง่าย และ เข้าใจง่าย ถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่เล่นหวยใต้ดินมาก่อนยิ่งเป็นเรื่องง่าย เพราะทางเว็บกำหนดกติกา และการเล่นออกมาให้คล้ายคลึงกับหวยรัฐบาล เว็บรวย เปิดรับแทง หวยหุ้นวันนี้ ทั้งหมด 13 หุ้น มีดังนี้

 • หวยหุ้นนิเคอิ
 • หวยหุ้นจีน
 • หวยหุ้นฮั่งเส็ง
 • หวยหุ้นสิงคโปร์
 • หวยหุ้นไทย
 • หวยหุ้นอินเดีย
 • หวยหุ้นอียิปต์
 • หวยหุ้นรัสเซีย
 • หวยหุ้นอังกฤษ
 • หวยหุ้นเยอรมัน
 • หวยหุ้นดาวโจนส์
 • หวยหุ้นไต้หวัน
 • หวยหุ้นเกาหลี

วิธีเล่นหวยหุ้นไทย

วิธีแทงหวยหุ้น เว็บ Ruay มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หากคุณลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก “กดสมัครที่นี่ >> สมัครสมาชิก” หากเป็นสมาชิกกับเว็บเราแล้ว คุณลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีแทงหวยหุ้น

 • ทำการล็อกอินด้วย Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าเว็บ RUAY
 • เข้าเมนู “แทงหวย” และกดเลือก หวยหุ้นไทย
 • เลือกเลขที่คุณลูกค้าต้องการเล่น และจำนวนเงินการเดิมพัน
 • ตรวจเช็คความถูกต้องด้วยตัวเอง หลังจากนั้นกดยืนยัน หรือ กดคำว่า “ส่งโพย” เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแทงหวยหุ้นไทย
 • หลังจากการแทงหวยทุกครั้ง ให้คุณลูกค้าตรวจเช็คโพยหวย ทุกครั้งก่อนการยืนยันการส่งโพยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

วิธีตรวจผลรางวัลหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย มีวิธีการตรวจรางวัลได้ง่ายๆ โดยการอ้างอิงจากตัวเลขของค่า SET และ SET 50 จากตลาดหลักทรัพย์ไทย

เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลการเล่นและกติกา ของหวยหุ้นนั้นๆ ให้เข้าใจทั้งหมดเสียก่อน เช่น หวยหุ้นนั้นออกวันไหน สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ไหนบ้าง และมีรูปแบบยัง

ซื่งหากทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว จะเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าแทงหวยหุ้นนั้นเอง ส่วนตัวเลขอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์สามารถดูได้ที่ ช่อง 9 MCOT HD หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีดูผลรางวัลดังนี้


วิธีการดูค่า SET และ SET 50

ผลรางวัลเลข 3 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักหน่วยของค่า SET 50 รวมกับ จุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET

ผลรางวัลเลข 2 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET

ผลรางวัลเลข 2 ตัวล่าง : ดูจากจุดทศนิยมหลักสอบ และหลักหน่วยของค่า Change ของ SET

RUAY.CASH

Ruay.cash คือเว็บหวยออนไลน์ และถือเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์แทงหวยจาก เครือเว็บหวย Ruay.com ถือเป็นเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ที่กำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้ ที่ได้รับความนิยมเล่นหวยออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงมาก ด้วยการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องของทางทีงาน เพื่อให้คุณลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้น ว่าการเข้าใช้งานเว็บ RUAY จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง และก็พร้อมที่จะรับการทุกคำ ติเตือนเพื่อนำกลับมาปรับปรุงระบบต่อไป ขอคุณลูกค้าที่ดเลือกใช้บริการเว็บ Ruay.cash ขอบคุณค่ะ

บทความเว็บหวยออนไลน์ RUAY.CASH


บทความทั้งหมด


ruay


สมัครสมาชิก


ขั้นตอนการสมัคร

บริการหวย

สมัคร RUAY

กติกาการเล่น

 • วิธีแทงหวย
 • วิธีแนะนำเพื่อน

ติดต่อเรา

Website Partner
fifa55 ruay lottovip mobet gofx

© Ruay.cash คือ เว็บหวย ที่มีความปลอดภัยสูง ตัวเว็บมีหวยให้เล่นทุกหวย ซื้อหวยได้ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาล, หวยฮานอย, หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยยี่กี และ ตรวจหวย ได้ที่หน้าเว็บ