หวยหุ้นไทย

ผลรางวัลหวยหุ้นไทย งวดประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตรวจหวยหุ้น รอบ

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

เปิดเช้า

148

48

32

เปิดเช้าตลาด

993

93

77

ปิดเช้า

148

48

32

เปิดบ่าย

482

82

66

เปิดบ่ายตลาด

201

01

85

ปิดบ่าย

780

80

64

ตรวจผลหวยหุ้นไทย หวยหุ้นไทยย้อนหลัง 10 คู่

ตรวจผลหวยหุ้นไทย เช้า 10 คู่

ตรวจหวยหุ้น วันที่

คู่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

18/05/2564

1

148

48

32

18/05/2564

2

109

09

93

18/05/2564

3

149

49

33

18/05/2564

4

213

13

97

18/05/2564

5

357

57

41

18/05/2564

6

280

80

64

18/05/2564

7

481

81

65

18/05/2564

8

523

23

07

18/05/2564

9

306

06

90

18/05/2564

10

406

06

90

17/05/2564

1

782

82

66

17/05/2564

2

084

84

64

17/05/2564

3

849

49

99

17/05/2564

4

127

27

21

17/05/2564

5

625

25

23

17/05/2564

6

461

61

87

17/05/2564

7

816

16

32

17/05/2564

8

154

54

94

17/05/2564

9

048

48

00

17/05/2564

10

921

21

27

14/05/2564

1

687

87

74

14/05/2564

2

254

54

41

14/05/2564

3

440

40

27

14/05/2564

4

517

17

04

14/05/2564

5

409

09

96

14/05/2564

6

807

07

06

14/05/2564

7

416

16

97

14/05/2564

8

580

80

33

14/05/2564

9

676

76

37

14/05/2564

10

055

55

42

13/05/2564

1

910

10

75

13/05/2564

2

079

79

06

13/05/2564

3

590

90

95

13/05/2564

4

646

46

39

13/05/2564

5

620

20

65

13/05/2564

6

353

53

32

13/05/2564

7

838

38

47

13/05/2564

8

775

75

10

13/05/2564

9

238

38

47

13/05/2564

10

529

29

56

12/05/2564

1

347

47

46

12/05/2564

2

778

78

15

12/05/2564

3

590

90

03

12/05/2564

4

415

15

78

12/05/2564

5

292

92

01

12/05/2564

6

570

70

23

12/05/2564

7

153

53

40

12/05/2564

8

695

95

98

12/05/2564

9

337

37

65

12/05/2564

10

123

23

70

11/05/2564

1

321

21

94

11/05/2564

2

921

21

94

11/05/2564

3

986

86

29

11/05/2564

4

817

17

98

11/05/2564

5

631

31

84

11/05/2564

6

273

73

42

11/05/2564

7

515

15

00

11/05/2564

8

898

98

17

11/05/2564

9

849

49

66

11/05/2564

10

623

23

92

10/05/2564

1

944

44

41

10/05/2564

2

661

61

58

10/05/2564

3

576

76

73

10/05/2564

4

816

16

13

10/05/2564

5

562

62

59

10/05/2564

6

148

48

45

10/05/2564

7

199

99

96

10/05/2564

8

424

24

21

10/05/2564

9

003

03

00

10/05/2564

10

320

20

17

06/05/2564

1

865

65

43

06/05/2564

2

133

33

11

06/05/2564

3

142

42

20

06/05/2564

4

002

02

80

06/05/2564

5

263

63

41

06/05/2564

6

490

90

68

06/05/2564

7

011

11

89

06/05/2564

8

466

66

44

06/05/2564

9

368

68

46

06/05/2564

10

920

20

98

05/05/2564

1

586

86

27

05/05/2564

2

345

45

68

05/05/2564

3

764

64

49

05/05/2564

4

375

75

38

05/05/2564

5

261

61

52

05/05/2564

6

856

56

57

05/05/2564

7

830

30

83

05/05/2564

8

381

81

32

05/05/2564

9

475

75

38

05/05/2564

10

966

66

47

30/04/2564

1

712

12

66

30/04/2564

2

160

60

14

30/04/2564

3

350

50

04

30/04/2564

4

548

48

98

30/04/2564

5

950

50

96

30/04/2564

6

479

79

67

30/04/2564

7

164

64

82

30/04/2564

8

263

63

83

30/04/2564

9

300

00

46

30/04/2564

10

774

74

72

29/04/2564

1

155

55

76

29/04/2564

2

493

93

14

29/04/2564

3

009

09

30

29/04/2564

4

070

70

91

29/04/2564

5

649

49

70

29/04/2564

6

989

89

10

29/04/2564

7

676

76

97

29/04/2564

8

382

82

03

29/04/2564

9

895

95

16

29/04/2564

10

208

08

29

28/04/2564

1

170

70

47

28/04/2654

2

339

39

16

28/04/2564

3

006

06

83

28/04/2564

4

735

35

12

28/04/2564

5

240

40

17

28/04/2564

6

662

62

39

28/04/2564

7

937

37

14

28/04/2564

8

898

98

75

28/04/2564

9

032

32

09

28/04/2564

10

783

83

60

25/04/2564

1

605

05

54

25/04/2564

2

870

70

89

25/04/2564

3

578

78

81

25/04/2564

4

024

24

35

25/04/2564

5

938

38

21

25/04/2564

6

064

64

95

25/04/2564

7

675

75

16

25/04/2564

8

743

43

16

25/04/2564

9

754

54

95

25/04/2564

10

469

69

10

ตรวจผลหวยหุ้นไทย บ่าย 10 คู่

ตรวจหวยหุ้น วันที่

คู่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

18/05/2564

1

482

82

66

18/05/2564

2

195

95

79

18/05/2564

3

650

50

34

18/05/2564

4

849

49

33

18/05/2564

5

271

71

55

18/05/2564

6

206

06

90

18/05/2564

7

852

52

36

18/05/2564

8

576

76

60

18/05/2564

9

844

44

28

18/05/2564

10

328

28

12

17/05/2564

1

311

11

37

17/05/2564

2

449

49

99

17/05/2564

3

194

94

54

17/05/2564

4

324

24

24

17/05/2564

5

119

19

29

17/05/2564

6

189

89

59

17/05/2564

7

745

45

03

17/05/2564

8

955

55

93

17/05/2564

9

983

83

65

17/05/2564

10

598

98

50

14/05/2564

1

975

75

38

14/05/2564

2

272

72

41

14/05/2564

3

692

92

21

14/05/2564

4

567

67

46

14/05/2564

5

786

86

27

14/05/2564

6

951

51

62

14/05/2564

7

853

53

60

14/05/2564

8

821

21

92

14/05/2564

9

402

02

11

14/05/2564

10

717

17

96

13/05/2564

1

995

95

90

13/05/2564

2

391

91

94

13/05/2564

3

663

63

22

13/05/2564

4

268

68

17

13/05/2564

5

322

22

63

13/05/2564

6

878

78

07

13/05/2564

7

767

67

18

13/05/2564

8

431

31

54

13/05/2564

9

367

67

18

13/05/2564

10

078

78

07

12/05/2564

1

295

95

98

12/05/2564

2

794

94

99

12/05/2564

3

049

49

44

12/05/2564

4

960

60

33

12/05/2564

5

255

55

38

12/05/2564

6

036

36

57

12/05/2564

7

521

21

72

12/05/2564

8

806

06

87

12/05/2564

9

718

18

75

12/05/2564

10

049

49

44

11/05/2564

1

945

45

70

11/05/2564

2

214

14

01

11/05/2564

3

994

94

21

11/05/2564

4

044

44

71

11/05/2564

5

969

69

46

11/05/2564

6

064

64

51

11/05/2564

7

796

96

19

11/05/2564

8

509

09

06

11/05/2564

9

813

13

02

11/05/2564

10

166

66

49

10/05/2564

1

788

88

85

10/05/2564

2

067

67

64

10/05/2564

3

890

90

87

10/05/2564

4

873

73

70

10/05/2564

5

875

75

72

10/05/2564

6

803

03

00

10/05/2564

7

552

52

49

10/05/2564

8

555

55

52

10/05/2564

9

008

08

05

10/05/2564

10

559

59

56

06/05/2564

1

256

56

34

06/05/2564

2

459

59

37

06/05/2564

3

755

55

33

06/05/2564

4

109

09

87

06/05/2564

5

872

72

50

06/05/2564

6

273

73

51

06/05/2564

7

869

69

47

06/05/2564

8

685

85

63

06/05/2564

9

837

37

15

06/05/2564

10

861

61

39

05/05/2564

1

757

57

56

05/05/2564

2

581

81

32

05/05/2564

3

803

03

10

05/05/2564

4

223

23

90

05/05/2564

5

311

11

02

05/05/2564

6

036

36

77

05/05/2564

7

242

42

71

05/05/2564

8

454

54

59

05/05/2564

9

326

26

87

05/05/2564

10

844

44

69

30/04/2564

1

640

40

06

30/04/2564

2

264

64

82

30/04/2564

3

634

34

12

30/04/2564

4

326

26

20

30/04/2564

5

699

99

47

30/04/2564

6

653

53

93

30/04/2564

7

649

49

97

30/04/2564

8

838

38

08

30/04/2564

9

730

30

16

30/04/2564

10

798

98

48

29/04/2564

1

xxx

xx

xx

29/04/2564

2

736

36

57

29/04/2564

3

340

40

61

29/04/2564

4

963

63

84

29/04/2564

5

048

48

69

29/04/2564

6

197

97

18

29/04/2564

7

647

47

68

29/04/2564

8

461

61

82

29/04/2564

9

143

43

64

29/04/2564

10

097

97

18

28/04/2564

1

751

51

28

28/04/2564

2

591

91

68

28/04/2564

3

082

82

59

28/04/2564

4

364

64

41

28/04/2564

5

428

28

05

28/04/2564

6

098

98

75

28/04/2564

7

608

08

05

28/04/2564

8

505

05

82

28/04/2564

9

191

91

68

28/04/2564

10

778

78

55

25/04/2564

1

660

60

61

25/04/2564

2

781

81

22

25/04/2564

3

068

68

91

25/04/2564

4

593

93

66

25/04/2564

5

342

42

17

25/04/2564

6

569

69

90

25/04/2564

7

931

31

28

25/04/2564

8

377

77

18

25/04/2564

9

131

31

72

25/04/2564

10

286

86

27

หวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย คือ การแทงหวยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จากการทายผลรางวัลอ้างอิงตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์ หุ้นไทย โดยหนึ่งอาทิตย์ สามารถเล่นได้ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ หวยหุ้นออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ของการเล่นหวยที่มีความชัดเจนและแม่นยำเรื่องการออกรางวัล เพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขจริงของตลาดหุ้นวันต่อวัน หวยหุ้นมีการออกรางวัลหลายรอบต่อวัน และมีให้เล่นถึง 5 วัน ในหนึ่งอาทิตย์ จึงกลายเป็นหวยที่ได้รับความนิยมสูงจากคนไทย เพราะเล่นง่าย เพียงท่านมี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว สิ่งสำคัญที่ทำให้หวยหุ้นได้รับความนิยม คือ อัตราจ่ายสูงสุด บาทละ 850 บาท นั่นเอง

หวยหุ้นไทยมีกี่รอบ

หวยหุ้นไทยเปิดรับแทงหวยทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตามตลาดหลักทรัพย์เปิด โดย หวยหุ้นไทยวันนี้ มีทั้งหมด 4 รอบ คือ

 1. หวยหุ้นไทยเปิดเช้า ผลการออกรางวัล เวลา 10.00น.
 2. หวยหุ้นไทยเที่ยง ผลการออกรางวัล เวลา 12.30น.
 3. หวยหุ้นไทยเปิดบ่าย ผลการออกรางวัล เวลา 14.30น.
 4. หวยหุ้นไทยเย็น ผลการออกรางวัล เวลา 16.40น.

หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์กี่รูปแบบ

หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์ทั้งหมด 6 รูปแบบดังนี้

 1. แทงหวย 3 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 850 บาท
 2. แทงหวย 3 ตัวโต๊ด มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 120 บาท
 3. แทงหวย 2 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
 4. แทงหวย 2 ตัวล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
 5. แทงหวยเลข วิ่งบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 3.2 บาท
 6. แทงหวยเลข วิ่งล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 4.2 บาท
อัตราจ่ายหวยหุ้นไทย

อัตราจ่ายหวยหุ้นไทย

เว็บหวย Ruay.cash มีอัตราจ่ายหวยหุ้นไทย สูงสุดดังนี้

  •  3ตัวบน บาทละ 850
  •  3ตัวโต๊ด บาทละ 120
  • 2ตัว บน/ล่าง บาทละ 92
  • เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2
  • เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2

**หากราคาจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ทางเว็บจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง 7 วัน**

เล่นหวยหุ้นวันนี้

แทงหวยหุ้นออนไลน์ เปิดให้เล่นผ่านเว็บไซต์ RUAY โดย มีวิธีการเล่นที่ง่าย และ เข้าใจง่าย ถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่เล่นหวยใต้ดินมาก่อนยิ่งเป็นเรื่องง่าย เพราะทางเว็บกำหนดกติกา และการเล่นออกมาให้คล้ายคลึงกับหวยรัฐบาล เว็บรวย เปิดรับแทง หวยหุ้นวันนี้ ทั้งหมด 13 หุ้น มีดังนี้

 • หวยหุ้นนิเคอิ
 • หวยหุ้นจีน
 • หวยหุ้นฮั่งเส็ง
 • หวยหุ้นสิงคโปร์
 • หวยหุ้นไทย
 • หวยหุ้นอินเดีย
 • หวยหุ้นอียิปต์
 • หวยหุ้นรัสเซีย
 • หวยหุ้นอังกฤษ
 • หวยหุ้นเยอรมัน
 • หวยหุ้นดาวโจนส์
 • หวยหุ้นไต้หวัน
 • หวยหุ้นเกาหลี

วิธีเล่นหวยหุ้นไทย

วิธีแทงหวยหุ้น เว็บ Ruay มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หากคุณลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก “กดสมัครที่นี่ >> สมัครสมาชิก” หากเป็นสมาชิกกับเว็บเราแล้ว คุณลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีแทงหวยหุ้น
 • ทำการล็อกอินด้วย Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าเว็บ RUAY
 • เข้าเมนู “แทงหวย” และกดเลือก หวยหุ้นไทย
 • เลือกเลขที่คุณลูกค้าต้องการเล่น และจำนวนเงินการเดิมพัน
 • ตรวจเช็คความถูกต้องด้วยตัวเอง หลังจากนั้นกดยืนยัน หรือ กดคำว่า “ส่งโพย” เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแทงหวยหุ้นไทย
 • หลังจากการแทงหวยทุกครั้ง ให้คุณลูกค้าตรวจเช็คโพยหวย ทุกครั้งก่อนการยืนยันการส่งโพยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

วิธีตรวจผลรางวัลหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย มีวิธีการตรวจรางวัลได้ง่ายๆ โดยการอ้างอิงจากตัวเลขของค่า SET และ SET 50 จากตลาดหลักทรัพย์ไทย

เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลการเล่นและกติกา ของหวยหุ้นนั้นๆ ให้เข้าใจทั้งหมดเสียก่อน เช่น หวยหุ้นนั้นออกวันไหน สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ไหนบ้าง และมีรูปแบบยัง

ซื่งหากทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว จะเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าแทงหวยหุ้นนั้นเอง ส่วนตัวเลขอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์สามารถดูได้ที่ ช่อง 9 MCOT HD หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีดูผลรางวัลดังนี้

วิธีการดูค่า SET และ SET 50

ผลรางวัลเลข 3 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักหน่วยของค่า SET 50 รวมกับ จุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET

ผลรางวัลเลข 2 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET

ผลรางวัลเลข 2 ตัวล่าง : ดูจากจุดทศนิยมหลักสอบ และหลักหน่วยของค่า Change ของ SET

RUAY.CASH

Ruay.cash คือเว็บหวยออนไลน์ และถือเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์แทงหวยจาก เครือเว็บหวย Ruay.com ถือเป็นเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ที่กำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้ ที่ได้รับความนิยมเล่นหวยออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงมาก ด้วยการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องของทางทีงาน เพื่อให้คุณลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้น ว่าการเข้าใช้งานเว็บ RUAY จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง และก็พร้อมที่จะรับการทุกคำ ติเตือนเพื่อนำกลับมาปรับปรุงระบบต่อไป ขอคุณลูกค้าที่ดเลือกใช้บริการเว็บ Ruay.cash ขอบคุณค่ะ

บทความเว็บหวยออนไลน์ RUAY.CASH

สมัคร RUAY

กติกาการเล่น

ติดต่อเรา

Website Partner
fifa55 ruay lottovip mobet gofx

© Ruay.cash คือ เว็บหวย ที่มีความปลอดภัยสูง ตัวเว็บมีหวยให้เล่นทุกหวย ซื้อหวยได้ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาล, หวยฮานอย, หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยยี่กี และ ตรวจหวย ได้ที่หน้าเว็บ